Turun kaupungin vanhusneuvosto 02.12.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 13:00 Linnankatu 39 / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
112 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
113 § Pöytäkirjan tarkastus
114 § Kotihoito tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointiraportissa
115 § Vanhusneuvostolle osoitettu nimetön kirje koskien kaupungin kotihoitoa
116 § Järjestötapaaminen
117 § Vanhusneuvoston vuoden 2021 toiminnan suunnittelu
118 § Senioriparlamentti
119 § Vanhusneuvoston vuoden 2021 kokousajat
120 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
121 § Lauta- ja johtokuntien ja kaupunginhallituksen kuulumiset
122 § Yhteydenotot
123 § Digiasiat
124 § Tilaisuudet
125 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon