Turun kaupungin vanhusneuvosto 09.09.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 13:00 Linnankatu 39 / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
68 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
69 § Pöytäkirjan tarkastus
70 § Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi
71 § Ajankohtaiskatsaus koronatilanteesta
72 § Vanhusneuvoston lausunto Yleiskaava 2029 ehdotuksesta
73 § Kotihoito tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointiraportissa
74 § Vanhusneuvoston syyskaudelle suunnittelemien tilaisuuksien toteuttaminen
75 § Talouden toteuma
76 § Omavalvonnan toteuttaminen kaupungin omissa asumispalveluyksiköissä
77 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
78 § Lauta- ja johtokuntien ja kaupunginhallituksen kuulumiset
79 § Yhteydenotot
80 § Digiasiat
81 § Tilaisuudet
82 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon