Turun kaupungin vanhusneuvosto 13.05.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 13:00 Sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
28 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
29 § Pöytäkirjan tarkastus
30 § Osallisuuden ajankohtaiset asiat
31 § Ajankohtaiskatsaus koronatilanteesta
32 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
33 § Uuden jäsenen valitseminen vanhusneuvostoon kuluvalle toimikaudelle
34 § Lausunto asemakaavanmuutosehdotuksesta; Pitkämäen kaupunginosan korttelin 74 tonteille 26, 28-30 ja 32-33
35 § Vanhusneuvoston 12.3.2020 järjestämä yleisötilaisuus
36 § Lauta- ja johtokuntien kuulumiset
37 § Yhteydenotot
38 § Digiasiat
39 § Tilaisuudet
40 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon