Turun kaupungin vanhusneuvosto 07.10.2015 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 9:00 Kauppakeskus Skanssi, Yhteispalvelu Monitori, 2. krs., Skanssinkatu 10, 20730 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
61 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
62 § Pöytäkirjan tarkastus
63 § Turun vanhuspalvelujen yleiskatsaus
64 § Vanhusneuvoston viestintä
65 § Yhteispalvelu Monitori
66 § Tehostettu palveluasuminen Turussa
67 § Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2016
68 § Geriatrisen sairaanhoidon seminaari
69 § Seniorimessut Hansatorilla
70 § Tulevat tilaisuudet ja niihin osallistuminen
71 § Yhteydenotot
72 § Lauta- ja johtokuntien kuulumiset
73 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
74 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon