Vammaisneuvosto 17.01.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, Puistokatu 11, kerho 2, I kerros

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Vammaispalvelutoimiston lausuntopyyntö toimintasuunnitelmasta vammaispalvelulain toteuttamiseksi
4 § Vammaispalvelutoimiston lausuntopyyntö toimintasuunnitelmasta kehitysvammaisten palvelujen toteuttamiseksi
5 § Invataksikuljetusten toteutuminen
6 § Esteettömyysasiamiehen ajankohtaiset asiat
7 § Turun vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta 2012

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon