Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 21.11.2018 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Puolalankatu 5, 2. kerros, kokoushuone Bryggman

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
193 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
194 § Pöytäkirjan tarkastus
195 § Koululaislinjojen 77 ja 78 reitit ja aikataulut 2019
196 § Lautakunnan jäsen Heikkilän Liedon kunnan lausunnon pohjalta tekemä aloite liittyen erinäisiin Föliin liittyviin asioihin
197 § Lautakunnan jäsen Lumpeen ym. aloite joukkoliikenteen alennustodistuskäytännön yhtenäistämisestä kaikille opiskelijoille
198 § Opiskelija-alennusten myöntämisperusteet 1.1.2019 alkaen
199 § Sotainvalidien vapaakortin myöntämisehdot
200 § Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan sidosryhmätapaaminen 24.1.2019
201 § Joukkoliikennepalvelujohtajan päätöspöytäkirjat
202 § Pöytäkirjat, muistiot, tiedotteet ym.
203 § Joukkoliikenteen kertalippukampanja koskien joulukuun lauantaipäiviä
204 § Jouluaaton 2018 ja uudenvuodenpäivän 2019 liikennöinti
205 § Toiminnan seuranta -raportit

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon