Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 24.01.2024 - Protokoll

Till påseende dag: 01.02.2024

Sammanträdestid och -plats: 17:00-18:25 Stadsstyrelsens mötesrum, Universitetsgatan 27a, 20100 Åbo

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
1 § Mötets laglighet och beslutförhet
2 § Justering av protokollet
3 § Anmälningsärenden
4 § Ändringar i läroplanen för S:t Olofsskolan
5 § Svenska sektionens utlåtande gällande en omorganisering av den svenskspråkiga yrkesutbildningen
6 § Utlåtande gällande utvecklandet av finskspråkig grundläggande undervisning åren 2024-2025
7 § Ändring av mötestider för svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning våren 2024

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen