Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 07.06.2022 - Protokoll

RNähtävänäolopäivä: 15.06.2022

Sammanträdestid och -plats: 17:00 Stadshuset, Auragatan 2, rum Lindblom

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
26 § Mötets laglighet och beslutförhet
27 § Justering av protokollet
28 § Anmälningsärenden
29 § Elevupptagningen inom svenskspråkig fostran och undervisning
30 § Ändringar i den lokala planen för småbarnspedagogik i Åbo stad
31 § Mötestider för svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning hösten 2022
32 § Resultat från studentskrivningarna våren 2022

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen