Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 05.06.2014 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:30 Undervisningsrestaurang Alabama, Lemminkäinengatan 14-18 B

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
29 § Mötets laglighet och beslutförhet
30 § Justering av protokollet
31 § Anmälningsärenden
32 § Ändring av den kommunspecifika delen av läroplanen för förskoleundervisningen med anledning av ändringen av kapitel 5.3 "Elevvård i förskolan och främjandet av trygghet och säkerhet"
33 § Ändring av grunderna för läroplanen för yrkesinriktade grundexamina kap. 8.7. Studerandevård
34 § Ändring av grunderna för läroplanen för grundläggande utbildning kap. 5.4 Elevvård och främjande av trygghet och säkerhet
35 § Ändring av grunderna för läroplanen för gymnasieutbildningen kap. 4.3. Elevvård
36 § Rapport om uppföljning av ekonomin för april
37 § Mötestider för svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen