Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 15.05.2014 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:30 Sirkkala skola, Sirkkalagatan 20

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
23 § Mötets laglighet och beslutförhet
24 § Justering av protokollet
25 § Anmälningsärenden
26 § Ändring av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen kap. 5.4. Elevvård och främjande av trygghet och säkerhet
27 § Eventuell flytt av Arbis till Katedralskolans utrymmen efter renoveringen
28 § Beslut om att upphöra med dagvårdsverksamhet vid Lasarettsgatans daghem när Braheskolan tas i bruk

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen