Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 16.04.2014 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 16:30 Ämbetsverket för fostran och undervisning, Hantverkaregatan 10, nämndens mötesrum

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
11 § Mötets laglighet och beslutförhet
12 § Justering av protokollet
13 § Ungdomsfullmäktiges representant i svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning
14 § Nybörjarplatser vid enheten för Handel och data
15 § Principer för antagningen till gymnasiets första årskurs läsåret 2015-2016
16 § Eventuell flytt av Arbis. Diskussionsärende.
17 § Anmälningsärenden
19 § Beslut om att upphöra med dagvårdsverksamhet vid Lasarettsgatans daghem när Braheskolan tas i bruk
20 § Riktlinjerna vid beviljande av svenskspråkig dagvårdsplats i Åbo stad
21 § Rapport om uppföljning av ekonomin för februari
22 § Justering av villkoren för vårdgaranti vid Åbo stads svenskspråkiga daghem

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen