Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.09.2017 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Yliopistonkatu 30, 6. krs.

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
221 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
222 § Pöytäkirjan tarkastus
223 § Läsnäolo- ja puheoikeus sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa
224 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan strategisten ja operatiivisten sopimusten valmistelu sekä talousarvioehdotus vuodelle 2018
225 § SenioriSome - laitteen käyttöönotto ja osallistuminen laitteen pilotointiin hyvinvointitoimialan vanhusten avopalveluissa
227 § Toiminnan ja talouden seuranta ajalta 1.1.-31.8.2017
228 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuus-laki) 6 §:n 1 mom 3 kohta
229 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 §:n 3 kohta
230 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 §:n 3 kohta
231 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 25 kohta
232 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 25 kohta
233 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 25 kohta
234 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 25 kohta
235 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 3 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon