Liikuntalautakunta 27.09.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 06.10.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Villa Marjaniemi, Marjaniementie 50, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
77 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
78 § Pöytäkirjan tarkastus
79 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
80 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
81 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2023 - 2026 ja palvelualueiden palvelusuunnitelmat 2023
82 § Turun Nappulaliigan anomus harjoitustilavuokrien korvaamisavustuksen periaatteiden muuttamiseksi
83 § Liikuntatapahtumien avustaminen v. 2022
84 § Avustus liikuntapaikan rakentamiseen 2022
85 § Ylläpidon alueurakka, alueet: Länsi, Etelä ja Keskusta-Turku 1.10.2022 alkaen
86 § Talouden ja työvoiman käytön seuranta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon