Liikuntalautakunta 24.10.2017 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Liikuntapalvelukeskus, Blomberginaukio 4, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
98 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
99 § Pöytäkirjan tarkastus
100 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
101 § Vapaa-aikatoimialan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (liikuntapalvelut)
102 § Vuoden 2017 talouden 3. osavuosikatsaus
103 § Liikuntapalvelujen operatiivisen sopimuksen tavoitteiden toteutuminen tammi - kesäkuussa 2017 sekä toiminnan tilastotiedot tammi - syyskuussa 2017
104 § Samppalinnan koulukiinteistön kehittämistä koskeva tarveselvitys
105 § Rajattomasti liikunta Turun seudulla (RLTS) -yhteistyön jatkolinjaus
106 § Kansallinen liikuntafoorumi Lahdessa 30.-31.10.2017
107 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Salauksen peruste laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6.1 § 3) kohta
109 § Avustus tutkimus- ja kehitystoimintaan: Paavo Nurmi -keskuksen vuosiavustus
110 § Liikuntapalveluiden avustusten jakoperiaatteet v. 2018
111 § Liikuntalautakunnan tutustuminen palvelualueen liikuntapaikkoihin

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon