Liikuntalautakunta 22.08.2017 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Villa Marjaniemi, Marjaniementie 50, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
73 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
74 § Pöytäkirjan tarkastus
75 § Liikuntalautakunnan sihteerin valinta
76 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
77 § Vapaa-aikatoimialan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (liikuntapalvelut)
78 § Liikuntalautakunnan kokousmenettelyssä noudatettavat periaatteet vuonna 2017-2021
79 § Vapaa-aikatoimialan virkamiesten läsnäolo ja puheoikeus liikuntalautakunnan kokouksissa
80 § Liikuntalautakunnan kokousaikataulu syksyllä 2017
81 § Vuoden 2018 strategisen sopimuksen, operatiivisten sopimusten ja talousarvioesityksen valmistelu
82 § Suunnistuskarttojen avustusperiaatteiden muuttaminen
83 § Liikuntapalvelukeskuksen hinnaston tarkennuksia ja muutoksia
84 § Vapaa-aikatoimialan toimialajohtajan päätöspöytäkirjat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon