Liikuntalautakunta 21.03.2017 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Liikuntapalvelukeskus, Blomberginaukio 4, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
26 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
27 § Pöytäkirjan tarkastus
28 § Kupittaan urheiluhallin käyttö
29 § Liikuntalautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
30 § Vapaa-aikatoimialan toimialajohtajan päätöspöytäkirjat
31 § Toiminnan ja talouden vuosiraportti 1.1. - 31.12.2016
32 § Vapaa-aikatoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2016
33 § Liikuntapalveluiden vuorojakoperiaatteiden päivittäminen
34 § Samppalinnan uimastadionin käyttömahdollisuus The Tall Ships Races Baltic 2017 - tapahtuman miehistölle 18. -23.7.2017
35 § Kansainvälisten tapahtumien avustus

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon