Kaupunkiympäristölautakunta 14.01.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:15 Kaupunkiympäristölautakunnan kokoushuone Bryggman, Puolalankatu 5, 2. kerros

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Poikkeamispäätös; Tilapäinen kesäkahvila, näyttelytila ja terassi, os. Lohrmanninkatu 4, VIII kaupunginosa (P 2019-1031)
4 § Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Loimaankatu 4 (16/2019)
5 § Lausunto Wäinö Aaltosen koulun väliaikaiset tilat korvaavan rakennuksen tarveselvityksestä
6 § Kaupunkiympäristötoimialan viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
7 § Kaupunkiympäristötoimialan tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
8 § Tiedoksi merkittävät kuulutukset
9 § Tiedoksi merkittävät asiat
10 § Hankintaoikaisuvaatimus koskien Susanna-nimisen aluksen poistamista Rauvolan lahdesta
11 § Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen 21.1.2020 peruutus

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon