Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 16.02.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 24.02.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00-20:18 Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 16.2.2022 17.00, Läntinen Rantakatu 1 / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
15 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
16 § Pöytäkirjan tarkastus
17 § Turku liikuttaa kaikkia - tulevaisuuden linjaukset Turun liikuntapaikkaverkon ja liikuntakulttuurin kehittämiseksi
18 § Ruissalo Campingin leirintäaluetoiminnan hankintapäätös
19 § Kulttuuripääkaupunki 10 vuotta loppuraportti
20 § Toiminnan ja talouden vuosiraportti 1.1. - 31.12.2021
21 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2021
22 § Kohdennetut erityisavustukset kevät 2022
23 § Hansan kauppakeskuksen nuorisotila
24 § Skanssin kauppakeskuksen nuorisotila
25 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden hankintavaltuudet
26 § Kulttuurilautakunnan vuodelle 2022 päätetyn avustuksen käyttötarkoituksen muutoshakemus
27 § Sydkustens landskapsförbund rf:n taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman hyväksyminen
28 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset vuodelle 2022, kategoria 2, Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset
29 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset vuodelle 2022, kategoria 3, kulttuurin harrastustoiminta-avustukset
30 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset vuodelle 2022, kategoria 4 projektiavustukset
31 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset vuodelle 2022, kategoria 5, kehittämisavustukset
32 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset vuodelle 2022, kategoria 6, henkilökohtaiset taideapurahat / esittävä taide
33 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset vuodelle 2022, kategoria 6, henkilökohtaiset taideapurahat / kirjallisuus
34 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset vuodelle 2022, kategoria 6, henkilökohtaiset taideapurahat / säveltaide
35 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset vuodelle 2022, kategoria 6, henkilökohtaiset taideapurahat / visuaaliset alat
36 § Kulttuurilautakunnan tehtäväalueella vuoden 2021 aikana tehdyt kaupungin asukkaiden aloitteet
37 § Nuorisolautakunnan tehtäväalueella vuoden 2021 aikana tehdyt kaupungin asukkaiden aloitteet
38 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan tehtäväalueella vuoden 2021 aikana tehdyt kaupungin asukkaiden aloitteet
39 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
40 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon