Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 20.01.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 27.01.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Kulttuuri- ja nuorisolautakunta 20.1.2022 17.00, Läntinen Rantakatu 1 / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Konserttitalon kulttuurikaupan kilpailutuksen käynnistäminen
4 § Turun julkisen taiteen ohjelma
5 § Avustusmäärärahajako 2022
6 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan nuorisojärjestöjen toiminta-avustukset vuodelle 2022
7 § Kohdennetun avustuksen käyttöajan muutos
8 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustukset ja apurahat vuodelle 2022
9 § Toiminnan ja työvoiman käytön seuranta
10 § Vastaus kulttuuri- ja nuorisolautakunnan jäsen Pauli Kossilan aloitteeseen
11 § Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
12 § Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle tiedoksi merkittävät asiat
13 § Kaupunginkirjaston asiakastulostusjärjestelmän hankinta Canon Oy:ltä
14 § Lautakunnan jäsen Laura Rantasen aloite jalkautuvan nuorisotyön lisäämiseksi Turun ydinkeskustassa

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon