Kaupunginhallitus 22.05.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 30.05.2023

Kokousaika ja -paikka: 15:00-15:50 Kaupungintalo, Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
190 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
191 § Pöytäkirjan tarkastus
192 § Raitiotien yleissuunnitelma Satama-Varissuo lähettäminen lausunnoille
193 § Ehdotus maksuttoman joukkoliikenteen kokeilusta peruskoulun opetusryhmille vuodelle 2024
194 § Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan opintomatka Hollantiin 6.-8.9.2023
195 § Uuden jäsenen valitseminen liikuntalautakuntaan (Kv)
196 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 15.5.2023 päätösten täytäntöönpanot
197 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
198 § Oikaisuvaatimus / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 23 ja 32 kohdat.
199 § Oikaisuvaatimus / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 23 ja 32 kohdat.
200 § Oikaisuvaatimus / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 23 ja 32 kohdat.

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon