Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus19622.05.20237

499-2023 (00 01 01)

Kaupunginvaltuuston kokouksen 15.5.2023 päätösten täytäntöönpanot

Tiivistelmä: -

Kh § 196

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää panna täytäntöön kaupunginvaltuuston 15.5.2023 tekemät päätökset seuraavasti:

 

§ 93 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Ei toimenpiteitä

 

§ 94 Pöytäkirjan tarkastus

 

Ei toimenpiteitä

 

§ 95 Eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä

 

Jakelu:

ao Cecilia Achrén

tpv Keskusvaalilautakunta

tpv Konsernihallinto, päätöksen tuki

tied Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä

 

§ 96 Uuden varajäsenen valitseminen rakennus- ja lupalautakuntaan

 

Jakelu:

ao Cecilia Achrén

ao Anna-Karin Tötterman

tied Nicke Wulff

tpv Kaupunkiympäristö

tied Rakennus- ja lupalautakunta

 

§ 97 Uuden varajäsenen valitseminen Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaan

 

Jakelu:

ao Cecilia Achrén

ao Veera Granroth

tied Jari Ahlbeck

tpv Kaupunkiympäristö

tied Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

 

§ 98 Uuden jäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon

 

Jakelu:

ao Nana Blomqvist

ao Bianca Gräsbeck

tpv Kasvatus ja opetus

tied Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

§ 99 Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon

 

Jakelu:

ao Cecilia Achrén

ao Rosanna Blomster

ao Sonja Rosenqvist

tpv Kasvatus ja opetus

tied Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

§ 100 Hallintosäännön 138 §:n mukainen kaupunginvaltuuston kyselytunti

 

Ei toimenpiteitä

 

§ 101 Vuoden 2023 ensimmäinen osavuosikatsaus

 

Jakelu:

tied Palvelukokonaisuudet ym.

tied Lautakunnat

tpv Konsernihallinto, talouspalvelut

 

§ 102 Asemakaavanmuutosehdotus; Kaskenkatu 9b, III 003 (os. Kaskenkatu 9b) (1/2019)

 

Jakelu:

tied Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

tpv Kaupunkiympäristö, kaavoitus keskusta-alue

tied Kaupunkiympäristö, kaavoitus keskustan ulkopuolinen alue

tpv Kaupunkiympäristö, paikkatieto ja kaupunkimittaus

tied Kaupunkiympäristö, tonttipalvelut

tied Asunto-oy Turun Luostarinkatu 10

tied Kristina Krook

tied Anneli Aalto

tied Asunto Oy Kaskenkatu 11

 

§ 103 Asemakaavanmuutosehdotus; Aninkaistenkatu 8, (VI) 6 kaupunginosa (os. Aninkaistenkatu 8) (3/2021)

 

Jakelu:

tied Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

tpv Kaupunkiympäristö, kaavoitus keskusta-alue

tied Kaupunkiympäristö, kaavoitus keskustan ulkopuolinen alue

tpv Kaupunkiympäristö, paikkatieto ja kaupunkimittaus

tied Kaupunkiympäristö, tonttipalvelut

 

§ 104 Nummen koulutalon peruskorjaus hankeselvityksessä hyväksytyn investointimäärärahan korottaminen sekä yhteistoimintaurakan toteutusvaiheeseen siirtyminen

 

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuuston päätös 15.5.2023 § 104 pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, tilapalvelut

tied Kaupunkiympäristö

tpv Konsernihallinto, talouspalvelut

tied Kasvatus ja opetus

tied Kasvatus- ja opetuslautakunta

 

§ 105 Valtuutettu Mikael Miikkola ym. aloite: Turku-konsernin data-,tekoäly-ja ICT politiikan koordinoinnista yhteisen palveluprotokollan luomiseksi

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 15.11.2023

tied Ari-Pekka Korhonen

 

§ 106 Valtuutettu Ulla Achrén ym. aloite: Räätälöity monimuotokoulutus lastenhoitajille

 

Jakelu:

tpv Kasvatus ja opetus sekä konsernihallinto, joiden tulee yhdessä vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 15.11.2023

tied Merja Jokela

tied Ari-Pekka Korhonen

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.