Kaupunginhallitus 22.06.2020 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 26.06.2020

Kokousaika ja -paikka: 9:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
308 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
309 § Pöytäkirjan tarkastus
310 § Henkilöstökassa-toiminnon lakkauttaminen
311 § Aiesopimus 4 Turun sataman matkustaja- ja rahtiliikenteen toimintaedellytysten kehittämiseksi
312 § Logomo Oy:n Logomon Kiinteistöt Oy:n välisen vuokrasopimuksen pidentäminen ja yhtiöiden osakkuuksiin liittyvät järjestelyt
313 § Logomo Oy:n pääomittaminen
314 § Kaupunginhallituksen kokouksessa jätetty selvityspyyntö ja aloite

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon