Kaupunginhallitus 08.06.2020 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 16.06.2020

Kokousaika ja -paikka: 16:00-20:50 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a / sähköinen kokous

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
246 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
247 § Pöytäkirjan tarkastus
248 § Katsaus koronavirustilanteesta
249 § Turun Konserttitalon uudisrakennushankkeen tilaajan tavoitteet, allianssi ja valmisteluvaiheen budjetti
250 § Vuoden 2020 ensimmäinen osavuosikatsaus (Kv)
251 § Keväällä päätettävät vuoden 2021 investointikohteet (Kv)
252 § Turun Kauppatorin suunnittelukilpailu ja sen jatkotoimenpiteet
253 § Turun kaupungin VLR-raportti (Kv)
254 § Turun kaupungin hyvinvointitoimialan asiakas- ja potilastietojärjestelmien tuen, kehittämisen sekä pääkäyttäjätoimintojen liikkeenluovutus 2M-IT Oy:lle
255 § Päästöttömät työmaat green deal -sopimuksen hyväksyminen
256 § Kansliapäällikön viran (vakanssi nro 000970) täyttäminen (Kv)
257 § Sosiaaliasiamiehen selvitys asiakkaiden aseman ja oikeuksien kehityksestä
258 § Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
259 § Seuraajan valinta nuorisovaltuuston varsinaisen jäsenen erotessa
260 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
261 § Uuden jäsenen valinta Varsinais-Suomen maakuntavaltuustoon (Kv)
262 § Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon (Kv)
263 § Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta (Kv)
264 § Turun kaupungin ilmastosuunnitelman raportointi 2019 (Kv)
265 § Turun kaupunkiseudun MAL-sopimus 2020-2031 (Kv)
266 § Tarkastuslautakunnan raportti vuoden 2019 arvioinnista (Kv)
267 § Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus 2019, vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2019 (Kv)
268 § Sidonnaisuusilmoitukset (Kv)
269 § Kaavoitusprosessin arviointi (Kv)
270 § Lännen Tekstiilihuolto Oy:n osakkeiden myynti
271 § Logomon sillan rakennusurakkaa koskeva sovintosopimus
272 § Logomon sillan rakentamishankkeen kustannusarvion ylitys ja määrärahan korotus (Kv)
273 § Varissuon Työ ja Toiminta VT ry:n oikaisuvaatimus yleishyödyllisille yhdistyksille vuodelle 2020 myönnetyistä toiminta-avustuksista
274 § Turun Seudun TST ry:n oikaisuvaatimus yleishyödyllisille yhdistyksille vuodelle 2020 myönnetyistä toiminta-avustuksista
275 § Kaupunginhallituksen kokouksessa jätetyt selvityspyynnöt

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon