Kaupunginhallitus 11.01.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Iltakouluasiat
4 § Turun kaupungin rakennusjärjestyksen muuttaminen (Kv)
5 § Kasvusopimus, kasvuvyöhykekilpailu ja MAL-sopimus tällä hallituskaudella
6 § Satava-Kakskerran osayleiskaavan tavoitteet
7 § Muutosjohtajan viran perustaminen
8 § Kahden autonkuljettajan viran lakkauttaminen
9 § Ilmanlaatu Turun kaupunkiseudulla vuonna 2014 (Yt)
11 § Asia poistettiin esityslistalta
12 § Hankintaoikaisuvaatimus rakennuslupa-aineiston digitointia koskevasta hankintapäätöksestä

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon