Kaupunginhallitus 14.01.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Selvitys verotulojen ja valtionosuustulojen toteutumisesta vuonna 2012
4 § Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen palvelutasopäätös
7 § Kaupunginsihteerien puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginhallituksen kokouksissa
8 § Vuoden 2013 avustuksen maksaminen Åbo Svenska Teaterförening ry:lle
9 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin 32 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon