Keskusvaalilautakunta 08.05.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 12.05.2023

Kokousaika ja -paikka: 16:00-17:29 Keskusvaalilautakunnan kanslia, Linnankatu 31

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
66 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
67 § Pöytäkirjan tarkastus
68 § Keskusvaalilautakunnan seuraava kokous
69 § Osallisuuden toimintamallin päivittäminen
70 § Hallintosäännön muuttaminen
71 § Turun kaupungin strategiaraportti ja henkilöstöraportti 2022
72 § Muut ajankohtaiset asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon