Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta6808.05.20233

9666-2022 (00 00 00)

Keskusvaalilautakunnan seuraava kokous

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 68

Kaupunginlakimies Annika Nieminen ja lakimies Henna Saanakorpi 4.5.2023:

Keskusvaalilautakunta on päättänyt kokousaikatauluista 26.9.2022 § 78 pidetyssä kokouksessaan. Päätöksen mukainen viimeinen kokous pidetään 8.5.2023. Tämän jälkeen keskusvaalilautakunta ei ole päättänyt kokousaikatauluista.

Seuraava keskusvaalilautakunnan kokous ehdotetaan pidettäväksi maanantaina 12.6.2023 klo 16 keskusvaalilautakunnan kansliassa osoitteessa Linnankatu 31. Lisäksi ensimmäinen syyskauden kokous ehdotetaan pidettäväksi maanantaina 4.9.2023 klo 16 keskusvaalilautakunnan kansliassa osoitteessa Linnankatu 31. Keskusvaalilautakunta voi kokoontua puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Vuoden 2023 syyskauden ja vuoden 2024 kevätkauden kokoukset ehdotetaan päätettäväksi 4.9.2023 pidettävässä kokouksessa.

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta päättää pitää seuraavat keskusvaalilautakunnan kokoukset 12.6.2023 klo 16 ja 4.9.2023 klo 16. Lisäksi keskusvaalilautakunta voi kokoontua puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Päätös​Keskusvaalilautakunta päätti hyväksyä esitetyn kokousaikataulun siten muutettuna, että seuraavat keskusvaalilautakunnan kokoukset pidetään 30.5.2023 klo 16.30 ja 4.9.2023 klo 16. Lisäksi keskusvaalilautakunta voi kokoontua puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Asian esittelivät kaupunginlakimies Annika Nieminen ja lakimies Henna Saanakorpi.

Jakelu

tpvMarjasto Tarja