Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta4629.03.20234
Keskusvaalilautakunta6908.05.20234

10591-2020 (00 01 01)

Osallisuuden toimintamallin päivittäminen

Tiivistelmä: -

Hyteedla § 46

​Kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa:

Julkisen vallan lakisääteisenä tehtävänä on edistää kansalaisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Lainsäädännöllisten velvoitteiden lisäksi kaupungin hallintosääntö, kaupunkistrategia ja pormestariohjelma määrittävät asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevat pitkän aikavälin tavoitteet.​

Pormestariohjelmassa edellytetään, että kaupungissa resursoidaan ja vakiinnutetaan asukkaiden osallisuuteen liittyviä toimintamalleja kuten kansalaispaneelit ja Asukasbudjetin osuutta kasvatetaan. Kaikessa valmistelussa ja päätöksenteossa huomioidaan asiakaslähtöisyys ja lisäksi huolehditaan erityisesti nuorten osallisuudesta.​

Pormestarin vuoden 2022 talousarviokirjauksen mukaisesti viime vuoden aikana arvioitiin kaupunginhallituksen 6.10.2020 § 421 hyväksymä Turun kaupungin osallisuuden toimintamalli sekä tunnistettiin osallisuuden kehittämistoimenpiteet. Arviointi ja kehittämistoimien tunnistaminen toteutettiin konsernihallinnon ja palvelukokonaisuuksien yhteistyönä kuntalaispalautteita- ja kyselyä hyödyntäen.

Kaupungin hyvinvoinnin johtoryhmä hyväksyi 9.3.2023 päivitetyn osallisuuden toimintamallin pienin muutoksin ja sitoutui tukemaan toimintamallin toteuttamista ja toimien seurantaa. Hyvinvoinnin johtoryhmä päätti lähettää kommenttien pohjalta viimeistellyn toimintamallin käsiteltäväksi hyvinvoinnin lautakunnalle, joka vastaa kuntalaisvaikuttamisen ohjauksesta.

Hyvinvoinnin lautakunnalle esitetään, että se päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen päivitetyn osallisuuden toimintamallin ja että toimintamallissa esitetyt kehittämistoimenpiteet toteutetaan osana pormestariohjelman toimeenpanoa. Osallisuuden toimintamalli päivitetään valtuustokausittain. ​

Liite 1​ Osallisuuden toimintamalli​​

Vt. Integraatiojohtaja Minna Sartes​

Ehdotus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen päivitetyn osallisuuden toimintamallin ja että toimintamallissa esitetyt kehittämistoimenpiteet toteutetaan osana pormestariohjelman toimeenpanoa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kevaalk § 69

Kaupunginlakimies Annika Nieminen 4.5.2023:

Oheismateriaali 1Osallisuuden toimintamalli

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli kaupunginlakimies Annika Nieminen.


Liitteet:

Hyteedla § 46
Liite 1:Osallisuuden toimintamalli