Keskusvaalilautakunta 06.03.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 13.03.2023

Kokousaika ja -paikka: 16:00-17:15 Keskusvaalilautakunnan kanslia, Linnankatu 31

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
27 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
28 § Pöytäkirjan tarkastus
29 § Hyväksyttyjen kirjeäänestyksen asiakirjojen käsittely vuoden 2023 eduskuntavaaleissa
30 § Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten
31 § Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeen päivitys
32 § Tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeiden päivitys
33 § Tiedottaminen vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista
34 § Tiedottaminen vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivästä ja äänestysalueiden äänestyspaikoista
35 § Muut ajankohtaiset vaalivalmistelut
36 § Lausunto esteettömyyttä koskevassa asiassa / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin 25 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon