Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta2906.03.20233

9666-2022 (00 00 00)

Hyväksyttyjen kirjeäänestyksen asiakirjojen käsittely vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 29

Kaupunginlakimies Annika Nieminen ja lakimies Henna Saanakorpi 2.3.2023:

Kirjeäänestyksestä säädetään vaalilain 5a luvun 66a § - 66g §:ssä. Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestysasiakirjoja ei jaeta keskusvaalilautakunnalle, vaan kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille. Äänioikeutettu äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Kirjeäänestysmateriaalien tilauspalvelu eduskuntavaalien 2023​ osalta on auennut 2.1.2023. Kirjeitse äänestäminen on mahdollista aikaisintaan 2.3.2023, jolloin ehdokkaat ja heidän ehdokasnumeronsa vahvistetaan. Kirjeäänen tulee olla perillä äänestäjän oman koti- tai väestökirjanpitokunnan keskusvaalilautakunnalla viimeistään perjantaina 31.3.2023​ ennen kello 19.

Keskusvaalilautakunta saa nähtäväkseen kirjeäänestysasiakirjat vasta, kun ne saapuvat tarkistettavaksi. Kirjeäänestyksen vaalikuorten avaus, lippujen leimaaminen ja niiden sulkeminen ennakkoäänestyksen vaalikuoreen tulee tehdä joko keskusvaalilautakunnan toimesta tai sen valvonnassa. Jos tämä ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista, keskusvaalilautakunta voi päättää, että tehtävä suoritetaan sihteerin ja vähintään kolmen muun samanaikaisesti paikalla läsnä olevan henkilön toimesta. Nämä henkilöt voivat olla keskusvaalilautakunnan jäseniä tai sen henkilökuntaa. Menettely voi olla tarkoituksenmukaista lähinnä vaalikuorten suuresta määrästä johtuen. (Eduskuntavaalit 2023, Vaaliohjeet 1: Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät, s. 65–73).

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta päättää, että vuoden 2023 eduskuntavaaleissa kirjeäänestyksen vaalikuoren avaus, lippujen leimaaminen ja niiden sulkeminen ennakkoäänestyksen vaalikuoreen voidaan suorittaa keskusvaalilautakunnan sihteerin ja vähintään kolmen muun samanaikaisesti paikalla olevan keskusvaalilautakunnassa työskentelevän henkilön toimesta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli lakimies Henna Saanakorpi.​