Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta3406.03.20238

9666-2022 (00 00 00)

Tiedottaminen vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivästä ja äänestysalueiden äänestyspaikoista

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 34

Kaupunginlakimies Annika Nieminen ja lakimies Henna Saanakorpi 2.3.2023:

Vaalilain 67.1 §:n mukaisesti vaalipäivän äänestys toimitetaan yhtäaikaisesti jokaisessa kunnassa äänestysalueittain. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on 2.4.2023. Kaupunginhallitus on päättänyt (Kh 506 § 5.12.2022) vuoden 2023 eduskuntavaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoista Turun kaupungissa. Vaalipäivän äänestyspaikat on merkitty oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmään 13.1.2023.

Vaalilain 67.3 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on saatettava vaalipäivä ja äänestysalueiden äänestyspaikat tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Kuntalain 108 §:n mukaisesti kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Muina tapoina voidaan pitää esimerkiksi ilmoitusten julkaisemista kunnan valitsemissa ilmoituslehdissä. Kaksikielisissä kunnissa tulee huomioida myös kielilain säännökset.

Ilmoitukset julkaistaan kaupungin kilpailutetuissa hankintapaikoissa, joista keskusvaalilautakunta käyttää tiedottamisessa kolmea hankintapaikkaa. Tiedottaminen tapahtuu suomenkielisessä sanomalehdessä Turun Sanomissa ja ruotsinkielisessä Åbo Underrättelser-sanomalehdessä, jotka ilmestyvät Turun talousalueella sekä Aamuset -ilmaisjakelusanomalehdessä, joka ilmestyy Turun talousalueella.

Liitteissä 1 ja 2 ovat suomen- ja ruotsinkieliset ehdotukset vaalipäivän kuulutuksiksi. Kuulutukset sisältävät Turun kaupunginhallituksen päättämät (Kh 506 § 5.12.2022) vaalipäivän äänestysalueiden äänestyspaikat Turun kaupungissa.

Liite 1Äänestyspaikat Turun kaupungissa

Liite 2Röstningsställena i Åbo stad

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta päättää, että vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivän ja äänestysalueiden äänestyspaikoista ilmoitetaan liitteiden mukaisilla​ ilmoituksilla yleisessä tietoverkossa, Turun kaupungin ilmoitustaululla, sekä sanomalehdissä.

Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerit sopimaan sanomalehtiin liittyvistä järjestelyistä ja tilauksista, sekä tekemään liitteisiin vähäisiä tarvittavia teknisiä muutoksia ennen ilmoitusten julkaisemista yleisessä tietoverkossa, Turun kaupungin ilmoitustaululla ja sanomalehdissä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esittelivät kaupunginlakimies Annika Nieminen ja lakimies Henna Saanakorpi.

Jakelu

ilmKonsernihallinto, kirjaamo


Liitteet:

Kevaalk § 34
Liite 1:Äänestyspaikat Turun kaupungissa
Liite 2:Röstningsställena i Åbo stad