Keskusvaalilautakunta 13.02.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 17.02.2023

Kokousaika ja -paikka: 16:00-17:08 Keskusvaalilautakunnan kanslia, Linnankatu 31

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
19 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
20 § Pöytäkirjan tarkastus
21 § Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon
22 § Pieni ele ry:n keräyksen toteuttaminen vaalien yhteydessä
23 § Sopeuttamisohjelmatyön käynnistäminen
24 § Vaalitoimitsijoiden määrääminen yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestyksiin
25 § Muut ajankohtaiset vaalivalmistelut
26 § Eduskuntavaalien muuttokuljetuspalvelujen palveluntuottajan valinta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon