Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta2613.02.20231

14895-2022 (02 08 00)

Eduskuntavaalien muuttokuljetuspalvelujen palveluntuottajan valinta

Tiivistelmä:

Keskusvaalilautakunnalle esitetään, että eduskuntavaalien muuttokuljetuspalvelujen palveluntuottajaksi valitaan Muuttohaukat Oy.

Kevaalk § 26

​Lakipalvelut, kaupunginlakimies Annika Nieminen, lakimies Henna Saanakorpi ja hankintapalveluiden osuus projektipäällikkö Jere Lumikko, 9.2.2023:

Hankinnan tausta

​Turun kaupunki on liittynyt Hansel Oy:n muuttokuljetuspalvelujen dynaamisen hankintajärjestelmän (dnro 12052-2022).

​Turun kaupungin hankintapalvelut on pyytänyt dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuvalla sisäisellä kilpailutuksella tarjouksia vaalikalusteiden muuttokuljetusten hankinnasta keskusvaalilautakunnan käyttöön ajalle 20.3.2023 (tavoite)–4.4.2023

​Tarjouspyyntö lähetettiin 27.1.2023 Cloudia-kilpailutusjärjestelmän kautta kaikille dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyille tarjoajille.

​Tarjouspyynnössä kuvattiin hankinnan kohde ja hankinnalle asetetut ehdottomat vaatimukset sekä tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset.

​Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus yhden palveluntuottajan kanssa.

​Tarjoukset saatiin määräaikaan 7.2.2023 klo 11.00 mennessä seuraavilta palveluntuottajilta: Muuttohaukat Oy ja Martela Oyj.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kahdessa vaiheessa: 1) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja 2) tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu ja valinta.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

​Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjoukset tarkistettiin suhteessa niihin vaatimuksiin, joita tarjouspyynnössä edellytettiin.

​Hankintalain 74 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen pois tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen pois tarjouskilpailusta.

Arvioinnissa todettiin tarjousten täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset.

Tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu ja valinta

​Tarjouspyynnössä valinnan perusteeksi ilmoitettiin, että halvimman hinnan antanut palveluntuottaja valitaan palveluntuottajaksi.

​Pisteet muodostuivat seuraavasti:​

Tarjoaja

Kokonaishinta

Sija

Muuttohaukat Oy

6024,00 €

1

Martela Oyj

12​ 370,00 €

2

Ehdotus​​Keskusvaalilautakunta päättää, että vaalikalusteiden muuttokuljetusten hankinnan palveluntuottajaksi ajalle 20.3.2023 (tavoite) – 4.4.2023 valitaan Muuttohaukat Oy tarjotuilla hinnoilla sekä muuten tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin.

​Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

​Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Keskusvaalilautakunta päättää oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerit Annika Niemisen ja Henna Saanakorven kunkin yksinään allekirjoittamaan hankintasopimuksen keskusvaalilautakunnan puolesta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli kaupunginlakimies Annika Nieminen.​

Jakelu

aoMartela Oyj
aoMuuttohaukat Oy
tpvLumikko Jere