Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta2413.02.20236

9666-2022 (00 00 00)

Vaalitoimitsijoiden määrääminen yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestyksiin

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 24

Kaupunginlakimies Annika Nieminen ja lakimies Henna Saanakorpi 9.2.2023:

Vaalilain 17 §:n 1 momentin mukaan ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat. Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Muissakin ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoita voi tarvittaessa olla kaksi tai useampia. Vaalilain 17 §:n 2 momentin mukaan vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta.

Rekrytoinneissa on huomioitu oikeusministeriön 14.9.2022 päivätty kirje (VN/12272/2022), jonka mukaan vaalitoimitsijoita tulee rekrytoida riittävästi yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestykseen, sekä kaikkia vaalivirkailijatehtäviä varten on syytä rekrytoida myös riittävästi varahenkilöitä esimerkiksi mahdollisten sairastapausten varalta.

Oheismateriaali 1Luettelo henkilöistä (nähtävänä kokouksessa)

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta päättää määrätä vaalitoimitsijat Turun kaupungin yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin ja kotiäänestykseen vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten sekä oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerit suorittamaan tarvittavat rekrytoinnit ja muut toimenpiteet. Varahenkilöitä voidaan mahdollisuuksien mukaan rekrytoida lisää.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esittelivät kaupunginlakimies Annika Nieminen ja lakimies Henna Saanakorpi.​