Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.01.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 01.02.2023

Kokousaika ja -paikka: 17:00-18:57 Kaupungintalo, nh. Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Iltakouluasiat
4 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintaraportti vuodelta 2022
5 § Lausunto Lyseon koulun tarveselvityksestä
6 § Maksuttoman välipalan kustannus kouluissa ja oppilaitoksissa, jos koulupäivä jatkuu yli kolme tuntia kouluruokailun jälkeen
7 § Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus 2023
8 § Oppisopimuskoulutuksen rahoitus vuonna 2023
9 § Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden toiminta ja talous
10 § Ilmoitusasiat
11 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon