Kasvatus- ja opetuslautakunta 09.10.2019 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
117 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
118 § Pöytäkirjan tarkastus
119 § Iltakouluasiat
120 § Sivistystoimialan toiminta ja talous
121 § Visma Enterprise Oy:n InSchool-tuotetta koskevan sopimuksen muuttaminen
122 § Vastaus OAJ:n Turun Paikallisyhdistys ry:n vaatimukseen sijaiskäytäntöjen periaatteista päättämisestä Turun sivistystoimialalla
123 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
124 § Ilmoitusasiat
125 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 § 1 momentti 3 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon