Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta12209.10.20196

11227-2019 (01 01 03, 01 00 01)

Vastaus OAJ:n Turun Paikallisyhdistys ry:n vaatimukseen sijaiskäytäntöjen periaatteista päättämisestä Turun sivistystoimialalla

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 122

Perusopetuksen palvelualuejohtaja Tommi Tuominen 24.9.2019:

 

OAJ:n Turun Paikallisyhdistys ry on 24.9.2019 saapuneella kirjeellään edellyttänyt Turun kaupungin kasvatus- ja opetuslautakuntaa perusopetuksesta vastaavana tahona linjaamaan ja päättämään periaatteet sijaisten palkkaamisen osalta ottaen huomioon lapsiasiainvaltuutetun ja opetusministerin keväällä esittämät näkemykset. Yhdistyksen näkemyksen mukaan on linjattava, että rehtorilla on oikeus ja velvollisuus ryhtyä aina hankkimaan sijaista heti saatuaan tiedon opettajan esteestä hoitaa virkaansa/tehtäväänsä tai opettajan poissaolosta, jotta voidaan turvata turvallinen opiskeluympäristö oppilaille ja turvallinen työskentely opettajille. Lisäksi yhdistys vaatii, että opetuksen järjestäjän on seurattava sijaistarvetta vuositasolla.

 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.9.2019 päättänyt, että kaikkien toimialojen tulee käyttää tiukkaa tarveharkintaa sijaisten ja tilapäisen työvoiman palkkaamisessa. Turun kaupungin sivistystoimialalla ei kuitenkaan ole olemassa sellaista estettä, ohjetta taikka määräystä, jossa kiellettäisiin taikka rajattaisiin sijaisten käyttöä oppilaitoksissa.

 

Oppilaalla tulee olla opetussuunnitelman mukaista opetusta jokaisena koulupäivänä sekä turvallinen opiskeluympäristö, ja myös opettajalle tulee voida osoittaa turvallinen työskentelyolosuhde. Tästä rehtori vastaa yksikössään. Kaikissa poissaolotilanteissa ei tunnetusti ole välittömästi löydettävissä sijaista. Tällöin on toimittava tilanteen mukaisesti ja käytettävä esimerkiksi koulussa saatavilla olevaa henkilöstöä turvaamaan tilanne.

 

Sijaisten ja myös muun henkilöstön tilannetta ja tunnuslukuja seurataan Turussa jatkuvasti. Työvoimatarpeen ollessa pysyvä palkataan tehtävään henkilö pysyvään työ- tai virkasuhteeseen. Henkilöstösuunnitelmassa tuodaan vuosittain esiin vakanssitarpeet, jotka vahvistetaan budjettikäsittelyn yhteydessä edelleen toimeen pantaviksi.

 

Liite 1                                  OAJ:n Turun Paikallisyhdistys ry:n vaatimus sijaiskäytäntöjen periaatteista päättämisestä Turun sivistystoimialalla

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee OAJ:n Turun Paikallisyhdistys ry:n kirjeen tiedokseen ja päättää antaa kirjeeseen edellä olevan vastauksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös tehtiin äänin 9 - 2. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Schauman, Sorto, Aalto, Koivusalo, Rauhala, Gardberg, Kajander, Hernelahti ja Hartiala. Haapasen Oksasen kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänestivät Haapanen ja Oksanen:

"Esitän, että Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee OAJ:n Turun Paikallisyhdistys ry:n kirjeen tiedokseen, ja päättää sivistystoimialalle sijaiskäytäntöjä koskevan linjauksen, jonka mukaisesti rehtoreilla on oikeus ja velvollisuus ryhtyä aina hankkimaan sijaista välittömästi, kun he ovat saaneet tiedon opettajan esteestä hoitaa virkaansa/tehtäväänsä tai opettajan poissaolosta.

Näin voidaan turvata turvallinen opiskeluympäristö oppilaille ja turvallinen työskentely opettajille."

Ronkainen ja Laura Rantanen olivat poissa kokouksesta.

Jakelu

aoOAJ:n Turun paikallisyhdistys ry
tiedTomppo Jaana
tiedTuominen Tommi


Liitteet:

Kasopelk § 122
Liite 1:OAJ:n Turun Paikallisyhdistys ry:n vaatimus sijaiskäytäntöjen periaatteista päättämisestä Turun sivistystoimialalla