Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.02.2019 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
19 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
20 § Pöytäkirjan tarkastus
21 § Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen perusopetuksen resursoinnissa
22 § Oppisopimuskoulutuksen rahoitus vuonna 2019
23 § Vastaus kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Aki Haapasen ym. aloitteeseen ammatillisen koulutuksen työssäoppimispaikkojen valinnasta
24 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäväalueella vuoden 2018 aikana tehdyt kuntalaisaloitteet ja luottamushenkilöiden aloitteet
25 § Sivistystoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko 2018
26 § Vastaus Yli-Maarian koulun vanhempien ja oppilaiden kirjeeseen Ypsilonin perusopetuksen tukitoimien tarpeellisuudesta
27 § Ilmoitusasiat
28 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
29 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminnan ja talouden seurantaraportit 2018
30 § Aluehallintoviraston päätös Touhula-päiväkotien toiminnasta Turussa
31 § Koukkarinkadun päiväkodin väistötila
32 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 25 ja 32 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon