Kasvatus- ja opetuslautakunta 22.01.2014 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Kasvatus- ja opetusvirasto, Käsityöläiskatu 10, 2 krs

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Sivistystoimialan operatiiviset sopimukset 2014
4 § Sivistystoimialan toiminta ja talous
5 § Perusopetusryhmien tilanne
6 § Oppisopimuskoulutuksen rahoitus vuonna 2014
7 § LVI-tuotteiden hankinta ammatillisen koulutuksen tarpeisiin
8 § Tuoreen kalan hankinta ammatillisen ja aikuiskoulutuksen tulosalueiden opetustarpeisiin
9 § Valtion erityisavustukset vuosiksi 2014-2015 Turun perusopetuksessa
10 § Palvelusetelin käyttöönotto lasten ryhmäperhepäivähoidossa ja sääntökirjan hyväksyminen
11 § Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus vuonna 2014
14 § Ilmoitusasioita
15 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan helmikuun kokous
16 § Jaoston pöytäkirja ja viranhaltijan päätöspöytäkirjat
17 § Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
18 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentti 23 kohta
19 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §:n 1 momentin 25 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon