Kasvatus- ja opetuslautakunta 11.12.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:15 Opetusravintola Alabama, Lemminkäisenkatu 14-18 B

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
198 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
199 § Pöytäkirjan tarkastus
200 § Sivistystoimialan talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014 - 2016 uudelleenjako
201 § Sivistystoimialan operatiiviset sopimukset 2014
202 § Piiparinpolun päiväkodin toiminnan siirtäminen muihin tiloihin 1.3.2014 lukien
203 § Palvelusetelin käyttöönotto lasten ryhmäperhepäivähoidossa ja sääntökirjan hyväksyminen
204 § Yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotus ja sen sitominen indeksiin ryhmäperhepäivähoidossa
205 § Yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotustarve yksityisessä perhepäivähoidossa
206 § Laskujen ja maksutositteiden hyväksyjät sekä hankintavaltuudet kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisessa toiminnassa ajalle 1.1.2014 - 31.12.2014
207 § Sivistystoimialan toiminta ja talous
208 § Ilmoitusasiat
209 § Oppisopimuskoulutuksen yhteistyösopimus 2014 Turun Aikuiskoulutussäätiön kanssa
210 § Työasuja koskeva tekstiilivuokrauspalvelujen hankinta ammatillisen koulutuksen tarpeisiin
211 § Jaostojen pöytäkirjat
212 § Toimistotekniikka TT Oy:n hankintaoikaisuvaatimus ja markkinaoikeuden lausumapyyntö koskien kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöstä 30.10.2013 § 187

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon