Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.08.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Ulapan leirikeskus, Ruissalo, Iso-Pukintie 39

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
132 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
133 § Pöytäkirjan tarkastus
134 § Lisätoimenpiteet toimintasuunnitelmaan nettomenojen alentamisesta talousarviopoikkeaman kaventamiseksi
135 § Kuntalaisaloite erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden erityisosaston perustamiseksi Turkuun
136 § Sivistystoimialan palveluverkon 2013 - 2020 hyväksyminen
137 § Strategisen sopimuksen 2014 - 2016 tavoitteet
138 § Tilaelementin vuokraaminen Sivistystoimialan käyttöön 1.3.2014 lukien
139 § Sivistystoimialan toiminta ja talous
141 § Saatavien tileistä poistaminen
142 § Ilmoitusasioita
143 § Viranhaltijoiden päätökset
144 § Jaostojen pöytäkirjat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon