Kaupunginhallitus 19.03.2012 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27 a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
124 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
125 § Pöytäkirjan tarkastus
126 § Informaatio Turun kaupungin vuoden 2011 tilinpäätöksestä ja yleisesitys ohjelmien raportoinnista (Kj)
127 § Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen (Kj)
128 § Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen (Kj)
129 § Turun Viherliikelaitoksen vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen (Kj)
130 § Turun Talotoimiliikelaitoksen vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen (Kj)
132 § Keskusvaalilautakunnan ilmoitus varavaltuutettujen määrän täydentämisestä (Kj, Kv)
133 § Kaupunginjohtajan viran (vak. nro 000100) täyttäminen (Kj, Kv)
134 § Apulaiskaupunginjohtajan viran (vak. nro 000103) täyttäminen (Kj, Kv)
135 § Asemakaava- ja asemakaavanmuutos- sekä tonttijakoehdotus; (Toijainen) 153, korttelit 51-59, katu-, puistopolku- ja virkistysalueita, (Lauttaranta) 52, katu-, puistopolku- ja virkistysalueita (os. Kukolantie 43, Toijaistentie 167 ja 189) "Toijaisten rinne" (44/2007) (Yj, Kv)
136 § Asemakaavanmuutosehdotus; (Luolavuori) 32-21-5, Lylynpuiston osa ja Takamaantien katualueen osa (os. Takamaantie 11) "Takamaantie" (18/2007) (Yj, Kv)
137 § Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; (Vasaramäki) 23 kaupunginosan Rakuunapuiston osa (os. Hautausmaantie, Turjantie) "Rakuunapuisto" (32/2008) (Yj, Kv)
138 § Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Yj, Kv)
139 § Turun kaupungin linjapäätös koskien Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvitystä ja muita kuntauudistukseen liittyviä uudistuksia (Kj, Kv)
142 § Hankintaoikaisua koskeva asia kalustehankintojen puitesopimusta koskevasta hankintapäätöksestä (Kj)
143 § Kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Sauli Saarisen selvityspyyntö potilastietojen siirtymättömyyden aiheuttamalle ongelmalle terveydenhuoltoketjussa (Pj)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon