Kasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 25.09.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Paltankadun päiväkoti, Paltankatu 12

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
41 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
42 § Pöytäkirjan tarkastus
43 § Varhaiskasvatuksen laadunhallinta
44 § Wäinö Aaltosen koulun opetussuunnitelma muutos
45 § Perusopetuksen elokuun 2013 talous- ja henkilöstöseurannan raportti
46 § Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksen kommentointi
47 § Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoitopalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2012
48 § Varhaiskasvatuksen elokuun 2013 talous- ja henkilöstöseurannan raportti

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon