Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 25.08.2022 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 01.09.2022

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Keskuspaloasema, Eerikinkatu 35, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
58 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
59 § Pöytäkirjan tarkastus
60 § Kaupunginvaltuuston päätökset
61 § Kaupunginhallituksen päätökset
62 § Pelastusjohtajan päätöspöytäkirjat
63 § Pelastuspäälliköiden päätöspöytäkirjat
64 § Työvoiman käytön seuranta 1.1.2022-31.7.2022
65 § Talouden toteutumisen seuranta 1.1. - 31.7.2022
66 § Kustavin öljyntorjuntaveneen (VS668) korjaus
67 § Hyvinvointialueen valmistelu
68 § Muut esille tulevat asiat
69 § Varavoimakoneet 10 kpl ja korkeapainekompressori 1 kpl, oikaisu päätökseen 2.6.2022 § 56 / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 3 kohta.
70 § Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kaksisuuntainen hälytysjärjestelmä hankinnan hankintamenettelyn keskeyttäminen / Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 3 kohta.

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon