Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 12.09.2018 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Eerikinkatu 35, Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
54 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
55 § Pöytäkirjan tarkastus
56 § Kaupunginvaltuuston päätökset
57 § Kaupunginhallituksen päätökset
58 § Pelastusjohtajan päätöspöytäkirjat
59 § Pelastuspäälliköiden päätöspöytäkirjat
60 § Työvoiman käytön seuranta 1.1. - 31.7.2018
61 § Eräiden aluepelastustoimen vakanssien kelpoisuusvaatimusten päivittäminen
62 § Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja vuositarkennus 2019
63 § Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvioehdotus ja vuosien 2019-2022 taloussuunnitelmaehdotus
64 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 §:n 3 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon