Turun kaupungin vanhusneuvosto 25.09.2019 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 13:00 Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, 1. krs., Puistokatu 11, 20100 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
67 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
68 § Pöytäkirjan tarkastus
69 § Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2019-2021
70 § Vanhusneuvoston ajankohtaiset asiat
71 § Rollaattorien esteettömyyskokeilun jatkaminen
72 § Talouden toteuma
73 § Vanhusneuvoston päivystys palvelutori Poijussa syyskaudella 2019
74 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
75 § Lauta- ja johtokuntien kuulumiset
76 § Yhteydenotot
77 § Tilaisuudet
78 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon