Turun kaupungin vanhusneuvosto 12.06.2019 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 13:00 S/S Bore, Baltic sali, Linnankatu 72, 20100 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
56 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
57 § Pöytäkirjan tarkastus
58 § Kannanotto kaupunginhallitukselle eläkeläisjärjestöjen toimitilatarpeesta
59 § Vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2018
60 § Osallistuminen Asumisen apu -hankkeeseen
61 § Talouden toteuma
62 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
63 § Lauta- ja johtokuntien kuulumiset
64 § Yhteydenotot
65 § Tilaisuudet
66 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon