Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupungin vanhusneuvosto6212.06.20197

1902-2019 (07 02 01)

Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset

Tiivistelmä: -

Vanhusne § 62

Sihteeri Tiina Mäkinen 12.6.2019:

Vanhusneuvoston järjestöjäsenet tiedottavat tässä kohdin edustamiensa järjestöjen ja yhdistysten käsittelemistä asioista lyhyesti ne ajankohtaiset asiat, joilla voidaan yleisesti olettaa olevan vaikutusta laajemminkin turkulaisten ikäihmisten hyvinvointiin.

EhdotusMerkitään tiedoksi.

PäätösMerkittiin tiedoksi Eini Pihlajamäen saama ilmoitus, jonka mukaan osa Ruusukorttelin kerhotiloista on poissa käytöstä ja mm. allasosasto on suljettu. Tilojen käytön esteeksi on ilmoitettu putkiremontti. Näin ollen on Pihlajamäen mukaan moni Ruusukorttelissa toiminut eläkeläis- ja vanhustyötä tekevä järjestö/yhdistys nyt vailla kokoustioja ja näiden osalta toimitilatarve on akuutti.