Turun kaupungin vanhusneuvosto 02.12.2015 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 13:00 Perhetalo Heideken, Valkoisen rouvan salonki, Sepänkatu 3, 20700 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
88 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
89 § Pöytäkirjan tarkastus
90 § Terhokerhon toiminta
91 § Yleisesittely Kulkurinvalssin hankesuunnitelmasta
92 § Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2016
93 § Aloite - monimuotoisen palvelutalon rakentaminen, Portsakoti 2
94 § Aloite - Kaskenlinnan sairaalan kehittäminen
95 § Vanhusneuvoston info- ja keskustelutilaisuus
96 § Talouden toteuma
97 § Vanhusneuvoston vuoden 2016 kokousajat
98 § Vanhusneuvoston päivystysvuorot Palvelutori Poijussa kevätkaudella 2016
99 § Tulevat tilaisuudet ja niihin osallistuminen
100 § Yhteydenotot
101 § Lauta- ja johtokuntien kuulumiset
102 § Järjestöjen ja yhdistysten kuulumiset
103 § Muut asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon