Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Turun kaupungin vanhusneuvosto9402.12.20157

9971-2015 (002)

Aloite - Kaskenlinnan sairaalan kehittäminen

Tiivistelmä: -

Vanhusne § 94

Sihteeri Tiina Mäkinen 2.12.2015:

Vanhusneuvosto keskusteli 7.10.2015 kokouksessaan Kaskenlinnan sairaalassa 22.9.2015 järjestämästään seminaarista. Keskustelun tuloksena vanhusneuvosto päätti, että Pekka Paatero ja puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa valmistelevat aloitteen, jossa esitetään Kaskenlinnan geriatreille toistaiseksi jatkuvia virkasuhteita nykyisten määräaikaisten työsopimusten tilalle sekä toivotaan lisäresursseja geriatrisille kuntoutusosastoille. Lähinnä kaivataan lisää fysioterapeutteja. Aloitteessa tulee tuoda esille se, että sairaalassa toteutetun kuntoutusjakson jälkeen tulee olla mahdollista jatkaa kuntoutusta myös potilaan kotiuduttua. Aloite Kaskenlinnan sairaalan kehittämiseksi lähetettiin terveyspalvelujen palvelualuejohtaja Katariina Korkeilalle 23.11.2015.

Liite 1Aloite Kaskenlinnan sairaalan kehittämiseksi

EhdotusMerkitään tiedoksi.

PäätösMerkittiin tiedoksi. Tässä yhteydessä puheenjohtaja Ulla-Maija Vierimaa esitteli laatimansa tiedustelun koskien sairaanhoitajien koulutukseen mahdollisesti sisältyvää geriatrisen sairaanhoidon opintokokonaisuuden sisältöä. Vanhusneuvosto hyväksyi puheenjohtaja Vierimaan laatiman tiedustelun ja se päätettiin lähettää sihteeri Tiina Mäkisen toimesta eteenpäin vastattavaksi Turun ammattikorkeakoulun koulutus- ja tutkimuspäällikkö Hannele Paltalle.


Liitteet:

Vanhusne § 94
Liite 1:Aloite - Kaskenlinnan sairaalan kehittäminen